Wanneer je iets wilt kopen, maar er nu het geld niet voor hebt, kan je dat op krediet doen. Dit wil zeggen dat je geld gaat uitgeven dat je tijdelijk leent. Op het eerste gezicht lijkt het dan alsof een krediet een lening is en dat is niet helemaal verkeerd gedacht. Maar onder de noemer krediet vinden we een aantal soorten leningen terug. Deze website geeft je meer inzicht in wat er allemaal mogelijk is voor je.

overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een tijdelijke lening die je afsluit op het ogenblik dat je ene nieuwe woning koopt en de oude nog niet verkocht hebt. Om te vermijden dat je simultaan twee hypothecaire leningen moet afsluiten en betalen, maak je dan gebruik van het overbruggingskrediet. Hierbij betaal je enkel de rente af in maandelijkse termijnen tot je huis verkocht is. Met de som die je hiervoor krijgt, betaal je dan het kapitaal van het overbruggingskrediet en je behoudt dus te allen tijden slechts één hypothecaire lening. Natuurlijk is er wel een termijn vastgelegd voor het overbruggingskrediet, je kan dus niet eeuwig wachten tot je het oude huis verkocht krijgt.

Kenmerken van het overbruggingskrediet

De belangrijkste eigenschap van het overbruggings krediet is het tijdelijke karakter. De looptijden zijn geplafonneerd. Daarnaast is er ook steeds sprake van een beperkt leenbedrag. Tijdens de looptijd betaal je enkel rente, op het einde betaal je het kapitaal af.

Waarop letten

Het allerbelangrijkste waar je op moet letten bij de afsluiting van een overbruggings krediet is of het bedrag en de looptijd realistisch ingeschat zijn. De looptijd varieert meestal tussen één tot drie jaar en je moet er dus zeker van zijn dat je oude woning binnen deze termijn verkocht kan worden. Wanneer je nieuwe woning bovendien nog gebouwd moet worden, dient deze ook op tijd klaar te zijn. Dit is essentieel, want als je op het einde van het overbruggingskrediet niet voor de kapitaalaflossing zorgt, wordt dit omgezet naar een hypothecaire lening en zal je een hoger maandelijks bedrag moeten betalen. Het bedrag mag niet hoger liggen dan de verkoopprijs van je oude woning. Deze moet je dus correct inschatten en bij voorkeur neem je ook nog eens voldoende marge zodat je niet in problemen komt wanneer de verkoopprijs lager uitvalt dan gehoopt. Mocht dit toch gebeuren, dan moet je het verschil zelf bijpassen op het einde van de looptijd van je overbruggingskrediet.

Waarom een overbruggingskrediet nemen

Een overbruggingskrediet neem je omdat je wellicht niet in de mogelijkheid bent om simultaan twee hypothecaire leningen te betalen. Bovendien zullen de meeste banken dit ook niet zomaar toestaan. Zonder overbruggingskrediet zou dit willen zeggen dat je een periode zou moeten huren tussen de verkoop en aankoop van een huis in. Dankzij dit krediet kan je deze periode als het ware overbruggen zonder hier financiële hinder van te ondervinden. Zo kan je makkelijk een nieuwe woning kopen.