Wanneer je iets wilt kopen, maar er nu het geld niet voor hebt, kan je dat op krediet doen. Dit wil zeggen dat je geld gaat uitgeven dat je tijdelijk leent. Op het eerste gezicht lijkt het dan alsof een krediet een lening is en dat is niet helemaal verkeerd gedacht. Maar onder de noemer krediet vinden we een aantal soorten leningen terug. Deze website geeft je meer inzicht in wat er allemaal mogelijk is voor je.

geld lenen zonder werk

Lenen zonder (vast) werk is niet zo eenvoudig, maar er zijn enkele gevallen waarin het wel mogelijk is. Vanzelfsprekend zal de ontlener wel steeds onderzoeken in welke mate hij erop kan rekenen dat de terugbetalingen correct zullen gebeuren. Dit is enerzijds om zich ervan te verzekeren dat het geld terugkomt en anderzijds om de lener te beschermen tegen zichzelf.

lenen bij een privépersoon

Een eerste optie is het lenen bij een privépersoon. Zij hanteren vaak niet dezelfde strenge regels zoals die bij financiële instellingen voorkomen. Natuurlijk zijn de voorwaarden waaraan je dan wel dient te voldoen niet hetzelfde bij elke privépersoon. Het kan gerust dat je meerdere aanvragen moet doen voor je iemand vindt die je een lening wilt geven. Bij iemand die je persoonlijk kent, zal het wellicht sneller in orde zijn dan bij een onbekende.

lenen met een Interim contract

Wie geen vast werk heeft, maar wel op interim basis aan de slag is, zal een lening kunnen krijgen wanneer hij of zij kan aantonen dat de interim al enige tijd loopt. Dat hoeft daarom niet steeds bij dezelfde werkgever te zijn. Sommige mensen kiezen bewust voor een carrière via interim opdrachten omdat ze van de steeds veranderende omgeving en afwisseling binnen de job houden. Dit kunnen ze bewijzen aan de hand van hun aanslagbrief van de belastingen of de verschillende contracten die zij over de jaren heen van het interim bureau verzameld hebben.

lenen als student

Ook als student is het mogelijk om te lenen zonder werk. Dit zijn de studentenleningen die bedoeld zijn om studies en studiemateriaal mee te bekostigen. De afbetalingen starten wanneer de student een eerste job heeft of na een vooraf bepaalde periode die start bij het beëindigen of opzeggen van de studies. Een studentenlening is gebonden aan vaste regels met betrekking tot de uitgaven die met het geld gedaan kunnen worden.

lenen als eigenaar

Ook wie eigenaar is, kan geld lenen zonder werk te hebben. Hierbij wordt de eigendom als onderpand beschouwd voor de lening. Het bedrag kan dus nooit hoger zijn dan de waarde van de eigendom.

lenen met borgstelling

Als laatste kan je als werkloze ook lenen met een borgstelling. Bij dit principe stelt een derde partij zich borg voor jou. Deze partij dient natuurlijk wel een inkomen te hebben en verklaart de lening te zullen voldoen wanneer jij zelf in gebreke blijft. Hij staat als het ware garant voor jou.

Zo zie je maar dat er toch nog opties zijn voor het geld lenen zonder werk, met een beetje goede wil kom je er vaak wel.