Wanneer je iets wilt kopen, maar er nu het geld niet voor hebt, kan je dat op krediet doen. Dit wil zeggen dat je geld gaat uitgeven dat je tijdelijk leent. Op het eerste gezicht lijkt het dan alsof een krediet een lening is en dat is niet helemaal verkeerd gedacht. Maar onder de noemer krediet vinden we een aantal soorten leningen terug. Deze website geeft je meer inzicht in wat er allemaal mogelijk is voor je.

Wat is lenen?

In de meest pure zin van het woord wil lenen zeggen dat je iets van iemand anders in bruikleen krijgt volgens een vaste afspraak en dat later moet teruggeven op een vooraf bepaald tijdstip. Vanzelfsprekend betaal je een vergoeding voor de periode waarin je geleend hebt gezien de ander op dit ogenblik zelf geen gebruik kon maken van datgene wat jij geleend hebt.

Geld lenen

In praktijk lenen we voornamelijk geld en dit doen we tegen intresten. Er zijn verschillende manieren en instellingen waarbij je geld kan lenen. Afhankelijk van de som die je nodig hebt, de termijn waarop je wilt lenen en het doel van je lening, zal de ene instelling goedkoper zijn dan de andere. Vooraleer je gaat lenen is het dus altijd aangeraden om enkele simulaties te doen.

Lenen bij een privépersoon

Een eerste manier om te lenen is de lening bij een privépersoon. Wanneer je slechts een beperkt bedrag nodig hebt, kan je dit wellicht lenen van iemand die je kent. Vaak zijn hier geen of slechts weinig kosten aan verbonden. Het nadeel is het gevoelige karakter van een lening. Bovendien moet je eerst iemand kennen die een lening wilt geven, meestal niet zo voor de hand liggend.

Lenen bij een bank of leenkantoor

Een tweede manier is lenen bij een bank of leenkantoor. Hier ben je gebonden aan vaste regels waaraan voldaan moet zijn. Zo dien je een inkomen te hebben en hier bewijzen van te kunnen voorleggen, bij voorkeur ben je niet geregistreerd als wanbetaler bij de nationale bank van België en je huidige kosten mogen niet te hoog zijn. De prijs die je betaalt voor een lening bij een bank of leenkantoor kan variëren van instelling tot instelling. Daarnaast zal ook de aard van je lening een invloed hebben op de intrest, evenals de termijn en het totale leenbedrag.

Kopen op krediet

Naast een lening bij de bank of het leenkantoor waarbij je in één keer de volledige som krijgt waarmee je dan je aankoop gaat doen, kan je ervoor kiezen om rechtstreeks bij de winkelier een lening aan te gaan. Hier spreken we van een aankoop op krediet. Het voordeel van deze vorm van lenen zijn de vaak gunstige tarieven. Doordat de winkelier een verkoop kan realiseren dankzij de lening of het krediet zal hij dit vaak laten gebeuren tegen lage intresten.  Het nadeel is dat je enkel dat bedrag kan lenen dat je exact nodig hebt voor die aankoop. Bij een persoonlijke lening kan je eventueel meer lenen.
Je zou natuurlijk kunnen kiezen om een heleboel aankopen op krediet te doen, maar die moeten dan allemaal simultaan worden terugbetaald wat een grote maandelijkse last met zich meebrengt. Kies je echter voor één persoonlijke lening waar je nadien de aankopen mee doet, dan heb je maar één maandelijkse premie te betalen die wellicht lager zal liggen dan de combinatie van veel aparte leningen.

Doelgericht lenen

Elke lening moet een doel dienen. Dit kan een schuldenberg zijn die je wilt oplossen, een aankoop die je wilt doen, een medische ingreep, een wagen, een huis, de behoefte aan wat directe reserve op de bank, …
Wat het doel ook is, wanneer je het kan bewijzen is het in heel wat gevallen interessant om dit te doen bij de aanvraag van je lening. De lening voor een huis zal bijvoorbeeld goedkoper zijn in procenten uitgedrukt dan de lening voor een wagen. De persoonlijke lening waarbij je niet bewijst waar het geld naartoe gaat, is de duurste lening. Wanneer een ander type lening genomen kan worden is dat dus zeker het overwegen waard.